Ułatwienia dostępu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Martę Łysuniek, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl