Ułatwienia dostępu

O NAS

O Instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku jest wyodrębnioną, budżetową  jednostką organizacyjną Gminy Dorohusk, powołaną na podstawie Uchwały Nr. X/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Dorohusku z dnia 05.04.1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Dorohusk przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.

Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Dorohusk.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również realizacją świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, obsługą Karty Dużej Rodziny. Ośrodek prowadzi obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego.